Close

iunie 4, 2019

Examenul medical care constata daca o persoana este apta/inapta pentru munca

”Conform curriculumului de pregatire in medicina de familie, medicul de familie nu este abilitat sa emita adeverinte medicale care sa precizeze sintagma “apt de munca”. De altfel nici o alta specialitate medicala nu este abilitata sa foloseasca aceasta sintagma deoarece contine elemente generale, evazive. Potrivit prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, numai medicii de medicina muncii sunt abilitati sa completeze fisa de aptitudine si cu referire doar la un anumit loc de munca, nu la capacitatea de munca in general.
Medicii de familie trebuie sa respecte competentele curriculare, in conformitate cu prevederile art. 9 din Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania („Art. 9 – Principiul specializarii profesionale. Cu exceptia unor cazuri de urgenta vitala, medicul actioneaza potrivit specialitatii, competentelor si practicii pe care le are.”). Astfel, medicii de familie pot folosi doar sintagma “clinic sanatos” sau pot preciza diagnosticul constatat sau confirmat de alte specialitati medicale, nefiind indreptatiti curricular sa foloseasca sintagma ”apt de munca”.

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aptitudinea in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv in conformitate cu art. 16, alin. 6) din hotarare.

Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat.

Pe cale de consecinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii si HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, examenul medical care sa constate daca o persoana este apt/inapt pentru munca este de competenta medicului de medicina muncii.

Sursa:
https://www.formaremedicala.ro/informare-pentru-medicii-de-familie/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *