Close

RECUPERĂRI CREANȚE, DEBITE, DATORII

Recuperarea creanțelor se face ușor cu serviciile de colectare a debitelor oferite de către ERA Management Solutions. Vom prelua noi stresul și cheltuielile asociate cu colectarea datoriilor, lăsându-vă pe dumneavoastră să vă concentrați pe alte zone ale afacerii dumneavoastră. Suntem o echipă care lucrează la cele mai înalte standarde etice posibile, oferind servicii eficiente și accesibile de colectare a datoriilor pe întreg teritoriul tării. Avem personal specializat, cu o vastă experiență în domeniul recuperărilor de creanțe, pregătit pentru a vă ajuta. Valorile noastre de recuperare a datoriilor sunt completate de inovațiile tehnice și de responsabilitate.

Persuasiunea, persistența și profesionalismul sunt standardele colectorilor noștri.

Ele sunt secretul unei mari rate de succes și a unui nivel neobișnuit de mare de satisfacție a clienților. Noi nu vom recomanda o acțiune în justiție, până când nu vom considera că plata pe cale amiabilă nu este posibilă. Un caz care poate părea fără speranță sau destinat litigiului de lungă durată poate fi rezolvat pe cale amiabilă printr-o comunicare persuasivă. Am constatat că o abordare directă, profesionistă în recuperarea datoriilor produce rezultate mai bune decât tacticile neadecvate și excesive.

Scopul ERA Management Solutions este acela de a menține relația dintre creditor și debitor, ori de cate ori este posibil. Prin maniera de abordare și prin demersurile efectuate, clienții noștri au posibilitatea, dupa recuperarea creanței, acolo unde doresc, să reia relațiile comerciale cu foștii debitori. ERA Management Solutions educă clientul dvs. să respecte termenii de plată, făcându-l conștient de faptul că întârzierile în efectuarea plătii datoriilor îi vor afecta bonitatea și istoricul de plată.

EXTERNALIZAREA

Urmărirea facturilor neachitate pentru multe companii este consumatoare de timp, iar externalizarea aceastei sarcini poate fi de multe ori surprinzător de rentabilă. Externalizarea departamentului de credit vă va permite sa vă concentrați pe domeniile cele mai profitabile ale afacerii dumeavoastra,l asandu-ne pe noi să ne ocupăm în mod eficient de acest segment.

Citește mai mult
COLECTAREA CREANȚELOR

Colectarea creanțelor reprezintă procesul de colectare pe cale amiabilă, a unor pachete de debite cu scadențe depășite între 1-45 de zile, a căror plată este întârziată în mod repetat.

 Serviciul de colectare este destinat clienților care emit lunar un număr mare de facturi, datorită domeniului lor de activitate și care generează un număr însemnat de debitori.

Citește mai mult
RECUPERARE DEBITE

Serviciul de recuperare debite presupune un grad sporit de complexitate, în care demersurile sunt personalizate în funcție de fiecare dosar în parte, ținându-se cont de solvabilitatea și răspunsurile primite de la debitori.

Citește mai mult
REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ

ERA Management Solutions lucrează cu avocați selectați pe baza experienței și a eficienței lor profesionale. Pentru rezolvarea litigiilor de plata, compania noastră va pune în aplicare termenii și condițiile dumneavoastră, arătând clienților că acestea sunt ferme, dar corecte.

Citește mai mult
EXECUTARE SILITĂ

În cazul în care dețineți o Filă CEC, Bilet la Ordin sau chiar o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, compania noastră, ERA Management Solutions, prin executori judecătorești, va asigura punerea în executare a acestor titluri executorii pentru care nu s-a reușit soluționarea amiabilă a diferendului financiar.

Citește mai mult
RAPOARTE BONITATE

Rapoartele de bonitate vă oferă o imagine reală privind situația juridică și financiară a potențialilor clienți, cu care doriți să colaborați și pe care intenționați să-i creditați. Acestea sunt un indicator ce oferă o imagine generală asupra firmei interogate, referitoare la solvabilitatea acesteia și capacitatea ei de plată.

Citește mai mult
MANAGEMENTUL CREANȚELOR COMERCIALE

În lipsa unor politici sau proceduri adecvate, o companie poate ajunge în imposibilitatea de a onora noi contracte, datorită unui cash-flow deficitar, colaborării îndelungate cu clienți care întarzie plătile în mod repetat, sau pierderilor datorate de debite nerecuperate.

Citește mai mult