Close

mai 7, 2019

Lege nr. 89 din 02/05/2019 pentru modificarea OUG 111 / 2010

Este de retinut faptul ca punctul 6 precizeaza ca la articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
„(5) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul alariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (5).”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *