Close

martie 18, 2019

Contribuţa soţilor la dobândirea bunurilor comune

Instanţele de judecată nu trebuie să pornească de la premiza contribuţiei egale a soţilor la dobândirea bunurilor comune, în vederea stabilirii contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune, ci trebuie să administreze probe pentru lămurirea acestui aspect, o cotă egală putând fi stabilită doar atunci când nu există elemente din care să rezulte o contribuţie diferită.

Contribuţia se stabileşte tinând cont de aportul de ordin material al soţilor, de munca prestată în gospodărie şi pentru creşterea copiilor, de orice alte imprejurări de natură să contribuie la determinarea corectă şi echitabilă a participării soţilor la patrimoniul comun, cum ar fi: ajutorul primit din partea părinţilor la asigurarea locuinţei şi a intreţinerii gospodăriei soţilor, de imprejurarea dacă unul dintre soţi s-a sustras de la prestarea unei munci folositoare, ori că a irosit o parte din bunurile comune, de inegalitatea veniturilor soţilor, contribuţia fiecărui soţ la lichidarea sau reducerea pasivului comunitar, sumele de bani pe care unul din soţi le-a cheltuit cu întretinerea copiilor săi, sau dacă soţul a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ şi orice alte asemenea imprejurari.

Sursa: http://www.legal-land.ro/partaj-aprecierea-contributiei-sotilor-la-dobandirea-bunurilor-comune/?fbclid=IwAR1_dDN1JkBSECdw34o_uuqs0geV23BBuzJzTqVKyGSGrdvhFwet_NjbU-M

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *