Close

decembrie 10, 2018

Adeverinta salariat model nou decembrie 2018 pentru Casa de Sanatate

Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1549 din 29 noiembrie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1036 din 6 decembrie 2018, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.

Ordinul contine si noul model de adeverinta prin care angajatorul confirma faptul ca o anumita persoana are calitatea de asigurat.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Denumirea angajatorului . . . . . . . . . .

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)……….

Nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . .

Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

 

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP/CIS* . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . .

. . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . .

. ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., are calitatea de salariat incepand cu data de . . . . . . . . . . .

* CIS reprezinta numarul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate, atribuit de

catre casele de asigurari de sanatate conform legii persoanelor din statele membre ale Uniunii

Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, care indeplinesc

conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si

care rezida in alt stat membru in care se intorc, de regula, zilnic ori cel putin o data pe saptamana, precum si coasiguratilor (parintii/sotul/sotia) aflati in intretinerea acestora, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie,

parinti, aflati in intretinere):

  1. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
  2. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
  3. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile lucratoare de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal,

. . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *