Close

SERVICII REVISAL

Completarea în Registrul de evidență a salariaților (Revisal) a tuturor contractelor individuale de muncă;

Înregistrarea în Registrul general de evidență a salariaților (Revisal) a tuturor modificărilor / suspendărilor / încetărilor intervenite în cadrul raporturilor de muncă;

Eliberarea de rapoarte către angajator;

Eliberarea către salariați de extrase din registrul de evidență a salariaților;

Transmiterea Registrului de evidență a salariaților (Revisal) către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

 Pentru mai multe informații legate de serviciile oferite și oferte de preț, vă rugăm să ne contactați.