Close

ADMINISTRARE PERSONAL

Administrarea de personal este un proces de rutină, consumator de timp și de resurse, în special în cazul existenței unui număr mare de salariați. Externalizarea activității de administrare personal reprezintă o soluție benefică, lăsându-vă pe dumneavoastra să vă concentrați pe inițiative cu adevarat importante pentru angajați.

Serviciul de administrare personal standard oferit de ERA Management Solutions, cuprinde următoarele activități:

Înregistrarea firmei nou înfiintate la Inspectoratul Teritorial de Munca și obținerea parolei de acces pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților în format electronic (REVISAL);

Întocmirea și gestionarea dosarelor de personal;

Întocmirea contractelor individuale de muncă;

Întocmirea actelor adiționale la contractul individual de muncă;

Întocmirea documentației pentru încetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de muncă;

Întocmirea adeverințelor de vechime;

Completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de muncă;

Întocmirea notelor de lichidare;

Eliberarea de adeverințe pentru salariați, la solicitarea angajatorului;

Calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale;

Calculul reținerilor și popririlor salariale;

Întocmirea statelor de salarii.

 Pentru mai multe informații legate de serviciile oferite și oferte de preț, vă rugăm să ne contactați.