Close

REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ

ERA Management Solutions lucrează cu avocați selectați pe baza experienței și a eficienței lor profesionale. Pentru rezolvarea litigiilor de plata, compania noastră va pune în aplicare termenii și condițiile dumneavoastră, arătând clienților că acestea sunt ferme, dar corecte.

În cazul în care, debitorul nu va răspunde solicitărilor noastre de a efectua plata pe cale amiabilă, vom demara cu acordul dumneavoastră, prin avocați colaboratori pentru toate instanțele din România, procedura litigioasă de recuperare a debitului prin chemarea în judecată a datornicilor, în vederea obținerii de titluri executorii împotriva lor, urmată de executarea silită a acestora, dar și prin formularea de plângeri penale, cereri de declanșare a procedurii falimentului.

În cazul reprezentării în instanță, taxele judiciare de timbru datorate către instanță și/sau către executorul judecătoresc, cad în sarcina creditorului prin efectul legii și pot fi recuperate în cazul recuperării creanței, de la debitor.

Vom lucra împreună cu dumneavoastră, ca o echipă, pentru a atinge obiectivul nostru comun, acela de a recupera banii neîncasați.

Cel mai important este să începeți demersurile cât mai aproape de data scadentă a facturilor, pentru că șansele de încasare efectivă a banilor sunt foarte mari și să nu așteptați până când clientul dumneavoastră închide afacerea.

 Nimic nu este garantat într-un litigiu, iar acest lucru îl cunoașteți și dumneavoastră.