Close

EXECUTARE SILITĂ

În cazul în care dețineți o Filă CEC, Bilet la Ordin sau chiar o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, compania noastră, ERA Management Solutions, prin executori judecătorești, va asigura punerea în executare a acestor titluri executorii pentru care nu s-a reușit soluționarea amiabilă a diferendului financiar. Executarea silită se realizează prin poprirea conturilor bancare și/sau sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului dumneavoastră, până la concurența creanței.