Close

Comisioane

Comisioanele de succes percepute de către ERA Management Solutions, se stabilesc în funcție de valoarea și vechimea creanței și sunt cuprinse între 2-17% din valoarea debitului.


Suma in RON
Scadența in zile (luni) 1-10000 10001 – 2500025001 – 4500045001 – 7000070001 – 100000100001 –   
0-30 (0-1)7%6%5%4%3%2%
31-60 (1-2)8%7%6%5%4%3%
61-120 (2-4)9%8%7%6%5%4%
121-210 (4-7)10%9%8%7%6%5%
211-360 (7-12)12%11%10%9%8%7%
361-540 (12-18)13%12%11%10%9%8%
541-720 (18-24)14%13%12%11%10%9%
721-900 (24-30)15%14%13%12%11%10%
901-1080 (30-36)17%16%15%14%13%12%

NOTĂ:

1. Nu se percepe taxă de analiză dosar.

2. Onorariile se percep de la creditor, la încasarea creanței, din valoarea efectiv recuperată de către client.

3. Comisioanele de succes din daunele, penalitățile, dobânda legală sau orice alte sume recuperate suplimentar vor fi aceleași ca în cazul recuperării debitelor principale.

4. Vechimea creanțelor este calculată până la termenul general de prescripție de 3 ani (36 luni), urmând ca peste acest termen să fie negociată suplimentar o taxă de administrare dosar în funcție de volumul debitelor predate în lucru.

5. Plata integrală a comisioanelor de succes, negociate în momentul semnării contractului de mandat, se face la final, după recuperarea efectivă a sumelor de bani restante și proporțional cu acestea, cu exepția cazurilor în care este percepută o taxă de administrare dosar, care se achită la data semnării contractului de mandat, respectiv a actelor adiționale la acesta.

6. Pentru creanțe care nu sunt certe, lichide și exigibile, solduri mici, Era Management Solutions, își rezervă dreptul de a solicita suplimentar o taxă de administrare dosar, care va fi negociată în funcție de particularitățile fiecarui dosar.

6. La tarifele menționate mai sus, nu se adaugă TVA.