Close

RECUPERARE DEBITE

Serviciul de recuperare debite presupune un grad sporit de complexitate, în care demersurile sunt personalizate în funcție de fiecare dosar în parte, ținându-se cont de solvabilitatea și răspunsurile primite de la debitori. Debitele care se încadrează în serviciul de recuperări creanțe, au scadențe cuprinse între 45 de zile și termenul general de prescripție de 3 ani, ținând cont de termenele de prescripție speciale de un an pentru anumiți profesioniști (contabili, arhitecți, notari publici, ingineri, executori judecătorești, etc.) și de doi ani pentru serviciile prestate în baza contractelor de asigurare, reasigurare sau de intermediere.

Ne puteți transmite documentele care stau la baza creanței dumneavoastră folosind adresele de email, poștă/curier sau fax. Pentru preluarea cazului dumneavoastră, vom încheia împreună un contract de mandat comercial. Vom încerca în primă etapă recuperarea creanței în zonă amiabilă. Serviciul de recuperări creanțe cuprinde: preluarea și analiza evidențelor sumelor neîncasate, investigații ale solvabilitații debitorului, investigații privind identificarea administratorilor și asociaților societății, contactarea telefonică a debitorilor, transmiterea către aceștia a unor scrisori de punere în întârziere, notificări și somații succesive, prin poșta, e-mail, fax, întâlniri directe.

 Onorariul de success ERA Management Solutions, va fi stabilit în momentul încheierii contractului de mandat, în funcție de valoarea și vechimea debitului. Plata integrală a comisionului de succes se face la final, după recuperarea efectivă a sumelor de bani restante și proporțional cu acestea, cu exepția cazurilor în care este percepută o taxă de administrare dosar, care se achită la data semnării contractului de mandat, respectiv a actelor adiționale la acesta.